Перечень периодических изданий

Периодические издания – зеркало духовной жизни общества. Большинство  журналов и газет имеют просветительское  значение, они призваны расширять кругозор. Главное свойство периодических изданий – оперативность, новизна, своевременность получения информации.

Уважаемые коллеги! Библиотека ГУО «Несвижский районный учебно-методический кабинет» предлагает вам ознакомиться периодическими изданиями, где вы найдете много полезного и интересного для своей профессиональной деятельности. С периодическими  изданиями  можно ознакомиться в 406 кабинете (ул. Советская,1)

    Журналы:

    Адукацыя і выхаванне;

    Беларуская думка;

    Беларуская мова і літаратура;

    Беларускі гістарычны часопіс;

    Бібліятэка прапануе;

    Веснік адукацыі;

    Выхаванне і дадатковая адукацыя;

    Геаграфія;

    Государственный контроль: анализ, практика, коментарии;

    Директор школы, гимназии, лицея;

    Замежныя мовы;

    Зборнік нарматыўных дакументаў Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь;

    Матэматыка;

    Народная асвета;

    Образование Минщины;

    Пачатковае навучанне: сем’я, дзіцячы сад, школа;

    Пачатковая школа;

    Пралеска;

    Роднае слова;

    Руководитель учреждения дошкольного образования;

    Русский язык и литература;

    Служба спасения;

    Фізіка.

    Газеты:

    Домой;

    Звязда;

    Знамя юности;

    Зорька;

    Мінская праўда;

    Народная газета;

    Настаўніцкая газета;

    Нясвіжскія навіны;

    Рэспубліка;

    7 дней;

    Советская Белоруссия;

    Спортивная панорама.

Пралеска

«Пралеска» - навукова – метадычны часопіс прысвечаны дашкольнай адукацыі.
развернуть
«Пралеска» - навукова – метадычны часопіс прысвечаны дашкольнай адукацыі.
Сваю назву часопіс атрымаў адпершай, самай доўгачаканай і пяшчотнай , паслязімовай блакітновай кветкі – пралескі – па асацыяцыі з усімі любімым і надзвычайным – дзіцём.
На старонках часопіса можна знайсці адказы на пытанні, якія Вас цікавяць:
-  па гісторыі, тэорыі і практыцы дашкольнай педагогікі;
- аб нарматыўна – прававым рэгуляванні дзейнасці ўстаноў, якія забяспечваюць атрыманне дашкольнай адуацыі ў Рэспубліцы Беларусь;
-  аб сучасных педагагічных тэхналогіях, методыках выхавання і адукацыі дзяцей дашкольнага ўзросту;
- аб вопыце работы калег з усіх рэгіёнаў Беларусі, блізкага і далёкага замежжа;
- сцэнарыі розных заняткаў, ранішнікаў, забаў з дзецьмі.
Перыядычнасць: 1 раз у месяц, мовы публікацыі – беларуская і руская.
свернуть

Беларускі гістарычны часопіс

«Беларускі гістарычны часопіс» — беларускі навуковы, навукова-метадычны ілюстраваны часопіс.
развернуть

Змяшчае матэрыялы па палітычнай, эканамічнай, аграрнай, ваеннай, канфесіянальнай гісторыі, гісторыі палітычных партыяў і рухаў, па праблемах палітычнага і грамадскага жыцця, гістарычнай інфарматыкі і інш., якія дапамагаюць навукоўцам, выкладчыкам, настаўнікам і студэнтам больш дакладна арыентавацца ў розных поглядах на праблемы гістарычнай навукі, адукацыі і выхавання моладзі.

свернуть

Образование Минщины

«Образование Минщины» – это современное периодическое издание, отражающее основные направления развития образования области.
развернуть

Журнал в полной мере охватывает специфику работы отделов образования, спорта и туризма райгорисполкомов, областных учреждений образования, учитывает профессиональные и авторские запросы руководящих работников и специалистов образования.

На страницах журнала публикуются материалы о наиболее актуальных вопросах педагогической практики, освещаются значимые события в сфере образования столичного региона, пропагандируется перспективный опыт работы, размещаются очерки о педагогах, достигших высоких результатов в профессии.

 Основные рубрики:

  • События. Факты. Комментарии.
  • Управление образованием.
  • Проектирование в образовании.
  • Теория и практика обучения.
  • Воспитание: школа, семья, социум.
  • Профессия – педагог.
  • Даты. Юбилеи. Имена.
  • Специалист консультирует.
  • Поэтическая рубрика.

Периодичность выхода: 1 раз в два месяца.

свернуть

Веснік адукацыі

«Веснік адукацыі» - научно-практический и информационно-методический журнал.
развернуть

«Веснік адукацыі» издается с января 2003 года. Журнал освещает проблемы системы образования, учебного книгоиздания, передовой отечественный и зарубежный опыт обучения и воспитания. На страницах издания рассматриваются вопросы повышения качества образования, организации работы классного руководителя, школьной библиотеки и др. Журнал включен в Перечень научных изданий Республики Беларусь для опубликования результатов диссертационных исследований по педагогическим наукам.

 

свернуть

Выхаванне і дадатковая адукацыя

«Выхаванне і дадатковая адукацыя» -научно-методическое издание ориентировано на педагогов-практиков: специалистов системы воспитания и педагогов дополнительного образования, содействует их методическому и информационному обеспечению, расширению профессионального кругозора.
развернуть

«Выхаванне і дадатковая адукацыя» -научно-методическое издание ориентировано на педагогов-практиков: специалистов системы воспитания и педагогов дополнительного образования, содействует их методическому и информационному обеспечению, расширению профессионального кругозора.

На страницах издания представлен лучший педагогический опыт: реализация инновационных воспитательных проектов, организация шестого школьного дня, система работы школы по взаимодействию с родителями, формированию ученических коллективов, становлению личности учащихся. Даются разработки классных часов и родительских собраний (с тематическими цветными постерами), сценарии школьных праздников, различных воспитательных мероприятий. Материалы, представленные педагогами дополнительного образования, позволят по-новому взглянуть на содержательное наполнение, формы воспитательной работы.

Периодичность: 1 раз в месяц.

свернуть

Адукацыя і выхаванне

«Адукацыя і выхаванне» — навукова-тэарэтычны і навукова-метадычны часопiс.
развернуть

«Адукацыя і выхаванне»  навукова-тэарэтычны і навукова-метадычны часопiс.

Часопіс уваходзіць у Пералік навуковых выданняў Рэспублікі Беларусь для апублікавання вынікаў дысертацыйных даследаванняў па педагогіцы, псіхалогіі і філасофіі адукацыі.

Перыядычнасць: 1 раз у месяц.

У часопісе друкуюцца матэрыялы, якія адлюстроўваюць сучасны стан і тэндэнцыі развіцця педагагічнай навукі і адукацыйнай практыкі, асвятляецца перадавы айчынны і замежны вопыт. Асноўныя тэматычныя напрамкі — дзяржаўная палітыка ў сферы адукацыі і навукі, навукова-тэарэтычныя, метадалагічныя і метадычныя асновы функцыянавання і развіцця нацыянальнай сістэмы адукацыі і выхавання, падрыхтоўка і атэстацыя навуковых і навукова-педагагічных работнікаў і педагагічных кадраў, дзейнасць і развіццё ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі, рэалізацыя бесперапыннага выхавання дзяцей і навучэнскай моладзі ў Рэспубліцы Беларусь і інш.

Рубрыкі часопіса: «Адукацыя ў інфармацыйным грамадстве», «Профільнае навучанне», «Партфоліа намесніка дырэктара», «Эфектыўны менеджар: самаадукацыя, самаўдасканаленне, самаразвіццё», «Эксперыменты і інавацыі ў адукацыі», «Кіраванне якасцю ва ўстанове адукацыі», «Актуальныя пытанні педагогікі і псіхалогіі», «Навуковыя публікацыі па выніках дысертацыйных даследаванняў», «У дапамогу даследчыку: метадалагічны семінар», «Партрэт адукацыйнай установы», «Параўнальная адукацыя», «Педагагічная скарбонка», «Праблемы кантролю ведаў», «Станаўленне асобы», «Асаблівыя дзеці: на шляху да інклюзіі», «Кампетэнтна аб прафарыентацыі», «Падрыхтоўка кадраў», «Адукацыя праз усё жыццё», «Навука: ідэі, прапановы», і інш.

свернуть

Директор школы, гимназии, лицея

«Директор школы, гимназии, лицея» — это профессиональный практический журнал, издаваемый для директора учреждения общего среднего образования, помогающий разобраться в сложных, нетипичных ситуациях, возникающих в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности, а также сделать простым и понятным применение законодательства, регулирующего деятельность руководителя.
развернуть

Пачатковая школа

«Пачатковая школа» — научно – методический журнал для педагогов с мультемедийным приложением.
развернуть

«Пачатковая школа» научно – методический журнал для педагогов с мультемедийным приложением. Знакомит с новыми учебными программами и планами, учебниками и их создателями, лучшими методическими и авторскими разработками, инновациями. Поднимает все вопросы учебной деятельности начальной школы. Полезен молодым и опытным педагогам. Отличный помощник на уроках – диск с мультимедийным приложением. В нем презентации по всем предметам, видеофильмы, музыкальный материал, сценарии различных мероприятий.

Периодичность: 1 раз в месяц.

свернуть

Пачатковае навучанне

«Пачатковае навучанне» - научно-методический журнал.
развернуть

Основное направление деятельности журнала — освещение актуальных проблем теории и практики начального обучения и популяризация передового педагогического опыта.

На страницах издания публикуются: - новые нормативные правовые документы и инструктивно-методические материалы.

- научные статьи, методические рекомендации, практические советы и консультации специалистов по актуальным проблемам начального образования; - научно-методические материалы по вопросам обеспечения преемственности дошкольного, начального и базового образования; - разработки уроков и внеклассных мероприятий с использованием новых педагогических технологий, современных методов обучения.

 Особое внимание уделяется новым учебным программам и учебникам, факультативным занятиям, инновационным проектам в области начального образования.       С 2009 г. журнал выходит с электронным приложением.  В нем публикуются разработки уроков и внеклассных мероприятий с мультимедийными презентациями, наглядный демонстрационный материал, музыкальные произведения и анимационные фильмы.

На цветных вклейках каждого номера (8 страниц) размещается наглядный демонстрационный материал, который может быть использован педагогами в образовательном процессе.     В каждом номере журнала публикуется вкладыш «Университет педагогического самообразования» (публикации по теме «Информационные технологии в образовательном процессе»).    Ежеквартально читатели журнала получают приложение «Школа педагогического мастерства» в виде отдельной брошюры (практические материалы, раскрывающие секреты передового педагогического опыта).         Основные рубрики журнала: «Міністэрства паведамляе», «Навуковы ракурс пачатковай адукацыі», «Кампетэнтнасць настаўніка», «Псіхолага-педагагічная кансультацыя», «Педагагічная майстэрня», «Працуем па новых падручніках», «Пераемнасць навучання», «Разам з бацькамі», «Група падоўжанага дня», «Кансультант намесніка дырэктара». 

Статьи публикуются на белорусском и русском языках. 

свернуть

Беларуская мова і літаратура

«Беларуская мова і літаратура» — навукова-метадычны часопіс.
развернуть

«Беларуская мова і літаратура» —  навукова-метадычны часопіс.   

Для настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры часопіс — надзейны i незаменны дапаможнік у працы. Ён ствараецца для настаўнікаў і самімі настаўнікамі. На яго старонках асвятляюцца пытанні моўнай і літаратурнай адукацыі, друкуюцца лепшыя метадычныя распрацоўкі ўрокаў беларускай мовы і літаратуры, матэрыялы круглых сталоў, тэсты, практычныя парады і заданні для падрыхтоўкі да алімпіяд рознага ўзроўню, асновы дысертацыйных даследаванняў у галiне педагагічных і філалагічных навук, нарматыўныя дакументы Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь.  Сваім вопытам з калегамі дзеляцца вядучыя метадысты і таленавітыя педагогі-наватары, сярод якіх ёсць заслужаныя настаўнікі, выдатнікі адукацыі.     

Традыцыйныя рубрыкі часопiса: «Міністэрства адукацыі інфармуе», «Вучэбны працэс», «Методыка і вопыт», «Запрашаем на ўрок», «Пазакласная работа», «Рыхтуемся да тэсціравання», «Рыхтуемся да алімпіяды» і інш. У часопісе з’явіліся новыя рубрыкі: «Тэорыя і практыка навучання», «Настаўніцкі семінар», «У дапамогу маладому настаўнiку», «Займальны матэрыял», «Факультатыўныя заняткі», «Чытаем класікаў», «Даўняя літаратура», «Гісторыя літаратуры», «Сучасная літаратура», «Гутаркi з пiсьменнiкамi» і шэраг іншых. У кожным нумары друкуюцца партрэты беларускіх пісьменнікаў і фотаздымкі памятных літаратурных мясцін.

свернуть

Біялогія і хімія

«Біялогія і хімія» - научно – методический журнал.
развернуть

«Біялогія і хімія» - научно – методический журнал.

Журнал оказывает информационную и научно-методическую поддержку по различным вопросам и аспектам преподавания биологии, экологии и химии в учреждениях образования Республики Беларусь.

На страницах журнала значительное место занимают разработки уроков, материалы для внеклассной работы, методические рекомендации молодым педагогам и новые дидактические технологии.

Большое внимание уделяется работе с одаренными учащимися, публикуются материалы для проведения школьных олимпиад. Находят отражение в журнале и результаты исследовательской деятельности школьников и студентов, что способствует повышению их мотивации к изучению данных учебных предметов. 

Основные рубрики: «Арганiзацыя і змест адукацыі», «Метадалагічныя пытанні навукі», «Работа з таленавітымі вучнямі», «Інфармацыйныя тэхналогіі», «З вопыту работы», «Урок, якім я ганаруся», «Факультатыўныя заняткі», «Экалогiя i бяспека» и др.

Статьи публикуются на русском и белорусском языках.

Периодичность: 1 раз в 2 месяца.

свернуть

Географія

«Географія» - научно – методический журнал.
развернуть

«Географія» - научно – методический журнал.  

Журнал обеспечивает информационную и научно-методическую поддержку учителям географии, методистам-географам, преподавателям туристско-краеведческих кружков. Тематика публикаций — современные географические исследования в Республике Беларусь, содержание географического образования в общеобразовательной школе и их реализация, методики и приемы проведения учебных занятий по географии, факультативов и внеклассных мероприятий.

На страницах журнала публикуются нормативные документы Министерства образования: стандарты географического образования, учебные программы, инструктивно-методические письма по географии, а также авторские программы для кружковой работы.

Большое внимание уделяется статистическим и методическим материалам, необходимым учителю для эффективной работы на уроке географии: статистически данные по разным областям хозяйственной деятельности Республики Беларусь и мира, лучшие методические разработки уроков и внеклассных мероприятий, материалы для проведения школьных олимпиад, итоги олимпиад.

Основные рубрики: «Весткі з ВНУ», «Работа з адоранымі вучнямі», «Геаграфiчныя даследаваннi», «Методыка навучання», «У дапамогу маладому настаўнiку», «Дзелiмся вопытам», «Геаграфiчныя алiмпiяды», «Пазакласнаяе работамерапрыемства», «Выхаванне на ўроку геаграфii», «Краязнаўства», «Геаграфiя турызму», «Матэрыялы для гуртковай работы» и др.

Статьи публикуются на русском и белорусском языках.

Периодичность: 1 раз в 2 месяца.

свернуть

«Замежныя мовы

«Замежныя мовы» - научно-методический журнал.
развернуть

     Журнал посвящён актуальным вопросам преподавания иностранного языка в школе, психологии обучения иностранным языкам.         Особое внимание уделяется современным подходам, методикам и технологиям обучения  языку.        Издание имеет ярко выраженный практико-ориентированный характер. Вместе с тем в каждом номере журнала предлагаются материалы методологического и теоретического характера, направленные на повышение общетеоретического

компонента профессиональной компетентности.

       В помощь преподавателям, работающим с одарёнными детьми, публикуются материалы олимпиад по иностранным языкам, а также культуроведческие и страноведческие материалы.

      Основные рубрики журнала:   «Інфармацыя Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь».  В рубрике печатаются документы, инструкции, рекомендации и иные материалы Министерства образования по иностранным языкам, включая практические (материалы олимпиад, материалы по подготовке к выпускному экзамену, материалы конкурсов научных работ учащихся).  «Педагагічны партфель». В рубрике регулярно публикуются материалы по обмену опытом работы, иные практические материалы в помощь молодым и опытным учителям, а также преподавателям вузов.  «Кансультацыі спецыяліста». Рубрика посвящена проблемным вопросам теории и методики преподавания учебного предмета «Иностранный язык». Авторами публикаций являются ведущие отечественные и зарубежные специалисты в области преподавания иностранных языков.                                      «Навуковыя паведамленні». Публикуемые материалы по вопросам методики и психологии обучения иностранному языку позволяют учителю ориентироваться в вопросах инновационного развития учебного предмета «Иностранный язык» и при желании включиться в научный поиск.                        «У свеце навучальных тэхналогій». Эта рубрика знакомит учителя с богатством современных образовательных технологий, способствует созданию им собственного банка методических идей.       «Візітоўка». В рубрике представлен опыт работы различных учреждений образования.

       Журнал входит в Перечень научных изданий Республики Беларусь для опубликования результатов диссертационных исследований.         Статьи публикуются на белорусском, русском, английском, немецком, французском, испанском и китайском языках.        Периодичность 2 раза в полугодие.

свернуть

Матэматыка

«Матэматыка» -научно-методический журнал.
развернуть

Журнал осуществляет информационно-методическую поддержку работников учреждений образования по вопросам преподавания математики, знакомит читателей с опытом работы коллег в Беларуси и за рубежом, информирует о новейших технологиях и методике преподавания математики.      Важное место в издании отводится официальным нормативным документам Министерства образования Республики Беларусь. Молодым учёным предоставлена возможность поделиться результатами своих научных исследований в области методики преподавания математики. В журнале можно найти информацию о действующих правилах приёма абитуриентов в вузы Беларуси, материалы об истории математики в Беларуси, о выдающихся отечественных педагогах и учёных-математиках.      На страницах издания публикуются материалы авторов учебников и учебных пособий, математиков-практиков, в том числе разработки уроков, апробированные методики и эффективные способы изложения отдельных учебных тем по алгебре, геометрии, стереометрии, поурочное планирование.        Вниманию читателей предлагаются и разработки для внеклассной деятельности (математические турниры, олимпиады, конференции юных учёных и др.).      Основные рубрики: «Праблемы, меркаваннi, прапановы», «Сакрэты майстэрства», «У дапамогу маладому настаўнiку», «Навуковыя публiкацыi», «Праграмы і падручнікі», «Алiмпiяды, турнiры, iнтэлектуальныя спаборнiцтвы», «На факульатыўных занятках».

Статьи публикуются на русском и белорусском языках.    

 

 

 

 

 

свернуть

Русский язык и литература

«Русский язык и литература» - научно-методический журнал.
развернуть

На страницах журнала  освещаются различные аспекты обучения русскому языку и литературе, публикуются учебные планы, программы, инструктивные материалы Министерства образования

Республики Беларусь.   Издание знакомит читателей с новыми дидактическими технологиями проведения уроков, публикует лучшие разработки уроков по русскому языку и литературе. Большое внимание уделяется вопросам тестового контроля по темам русского языка и литературы, подготовке к проведению предметных олимпиад, внеклассной работе.      Своим опытом, теоретическими разработками и практическими рекомендациями делятся ведущие методисты, педагоги-практики и учёные.        Основные рубрики: «Методика и опыт», «В помощь молодому учителю», «Идём на урок», «Тема из школьной программы», «Нестандартный урок», «Новые технологии», «После уроков», «Научные публикации», «Филологические заметки», «В мире слов».

Целевая аудитория: преподаватели русского языка и литературы учреждений образования Республики Беларусь. 

Журнал входит в Перечень научных изданий Республики Беларусь для опубликования результатов диссертационных исследований.     Статьи публикуются на русском и белорусском языках.  

свернуть

Фізіка

«Фізіка» - научно-методический журнал.
развернуть

Целевая аудитория: учителя физики и астрономии общеобразовательных школ, гимназий, лицеев; методисты, преподаватели высших учебных заведений, студенты, аспиранты.

Журнал посвящен актуальным проблемам преподавания физики и астрономии в учреждениях образования.    На страницах издания публикуются нормативные документы Министерства образования Республики Беларусь, методические рекомендации педагогам, разработки уроков, материалы по подготовке к олимпиадам и конкурсам. Все материалы практико-ориентированы.

Основные рубрики журнала: «Метадычная майстэрня», «Распрацоўкі ўрокаў», «Эфектыўны педагагічны вопыт», «Даследчая дзейнасць вучняў», «Вырошчваем таленты», «Фізіка ў камп’ютарным класе», «У навуковых лабраторыях», «Кансультацыі», «Практыкум па рашэннi задач», «Фізіка ў постацях і датах», «Астраномiя», «Пазакласная работа» и др.

Журнал входит в Перечень научных изданий Республики Беларусь для опубликования результатов диссертационных исследований.   

Статьи публикуются на русском и белорусском языках.           

Периодичность 2 раза в полугодие.

свернуть